A magyar honvédseregek veresége Schwechatnál Szerző: Tarján M.

A menekültválság egy éve

A mindkét oldalon csekély veszteségeket okozó összecsapás világossá tette, hogy a magyarok nem egyesíthetik erőiket a bécsi forradalmárokkal, tehát a schwechati ütközetben a szabadságharc hadvezérei kezdeményezési lehetőségüket is elveszítették. Móga szeptember i, Pákozd mellett kivívott győzelme után Jellasics vert serege Bécs irányába vonult vissza, ezzel egy időben lebegő kakuk nem veszteség a politikában is jelentős változások mentek végbe.

A császárvárosban hamarosan értesültek Lamberg Ferenc — szeptember án, Pesten történt — felkoncolásáról, így aztán V.

Ferdinánd ur.

sikeres fogyás és fenntartás fogyás 89 kg

Ezzel összefüggésben Latour hadügyminiszter október első lebegő kakuk nem veszteség jelentős katonai támogatást küldött a visszavonuló Jellasicsnak, a magyarokkal kezdettől fogva szimpatizáló bécsiek azonban kihasználták a császárváros őrségének megfogyatkozását, és október 6-án újabb forradalmat robbantottak ki.

A bán tehát serege gyarapodása ellenére nehéz helyzetbe került, hiszen ezen a napon Latourt felakasztották, a császári udvar Olmützbe menekült, ő maga pedig egy forrongó várossal a hátában várhatta Móga honvédjeit, akik október 8-án már Parndorfnál, a Lajta folyó partján táboroztak.

A további fejlemények aztán meglepték a császáriakat, a magyar csapatok ugyanis — ahelyett, hogy folytatták volna Jellasics üldözését — megálltak a határon, és a következő heteket látszólag tanácstalan várakozással töltötték.

csípős, hogy lefogy yz250 fogyás

Móga ezen döntésének helyességét természetesen máig rengetegen vitatják, hiszen a tét hatalmas volt: egyfelől a támadók előtt ott lebegett a lehetőség, hogy amennyiben átlépik a határt, és egyesítik erőiket a bécsiekkel, akár döntő csapást is mérhetnek a Habsburg Birodalomra. A császárváros bevétele minden bizonnyal a többi tartományban is éreztette volna hatását. A mérleg másik serpenyőjében azonban ott volt az a lehetőség is, hogy a vállalkozás kudarccal zárul, hiszen Jellasics — az azóta meggyilkolt Latournak köszönhetően — létszámbeli fölénybe került, csapatainak harcértéke pedig jóval nagyobb volt a pákozdi csatában megfutamodó népfelkelőkénél.

sadhguru a fogyás hogyan veszít zsírt 1 hét alatt

Mógának ezzel együtt számos közjogi és politikai kérdés is a nyakába szakadt, amiről Parndorfnál — és a pesti országgyűlésben — október 8-án még korántsem született konszenzus. A határ átlépése — vagyis egy Ausztria elleni hadjárat — egyértelműen a honvédő háború végét jelentette volna, a támadást pedig ebben az időszakban még maga Kossuth is jogsértésként ítélte meg.

súlycsökkentő turmixgép italok test alak fogyás

A hadi célokkal összefüggésben ráadásul alak karcsúsító iii magyar oldalon álló tisztek státusa is megváltozott, hiszen a Lajtán való átkelés az uralkodó elleni lázadással és esküszegéssel ért volna fel. Ezen indokok mellett a tétovázásban az is komoly szerepet játszott, hogy Móga a hadjárat esetleges diplomáciai következményeit — a tárgyalási pozíciók elvesztését, vagy akár egy intervenció ódiumát — szintén nem akarta magára vállalni.

Megremegett a hegy Pajkos Jancsi acélcsókjától

A Parndorfnál látszólag tétlenül töltött napok alatt Pesten komoly változások mentek végbe, Kossuth ugyanis döntött a kérdésben, majd felülkerekedett a támadást ellenzők táborán, és egy 12 fős hadtesttel megindult nyugat felé. Az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke október án csatlakozott Mógához, és már az első közös haditanácson a Lajtán való átkelésre buzdította a fővezért, ám a tisztek nagy része — köztük Görgei Artúr — nem támogatta Kossuth törekvését. Időközben az Olmützből Bécs elfoglalására — majd a magyar erők szétverésére — küldött Windisch-Grätz kiáltványt bocsátott ki, melynek nyomán a honvédsereg mintegy 30 tisztje be is nyújtotta lemondását.

Kossuth október én aztán felháborodott hangvételű levélben reagált a császári fővezér szavaira, melyet Ivánka Imre ezredes vitt el Bécs alá.

Jуzsef Attila

Ekkor a magyar tisztek java része még ellenezte a támadást, miután azonban a követségből hazatérő Ivánkát Jellasics foglyul ejtette, az elemi erejű felháborodás nyomán a kossuthi álláspont kerekedett felül. Az OHB elnökének szándéka szerint október án Móga erői — e hónapban már harmadszor — átlépték a Lajtát, majd én Görgei dandárja is átkelt a Fischán, és előrenyomult Schwechat felé.

A fű észrevétlen növése, a csiga lassú mozgása éppen olyan mélyreható kérdéseket tár a kutató elme elé, mint a strucc vágtatása vagy a kondorkeselyű több ezer méteres, rakétaszerű lezuhanása a magasból. Mégis a különböző természeti tünemények külső megnyilvánulása és lefolyása lényegesen más és más hatást gyakorolhat akár a megfigyelő természetvizsgáló, Akár az érdeklődő természetbarát kedélyére. Így külső hatását tekintve, talán alig van a természetnek még olyan tüneménye, amely annyira vonzó és egyes megnyilvánulásaiban valósággal fönséges volna, mint éppen a madárvonulás, különösképpen pedig a tömeges madárvonulás.

A Bécshez közeledő magyar alakulatok október án találkoztak a császári sereggel, melynek fölényét jól mutatta, hogy Windisch-Grätz mindössze erői felét csoportosította át Jellasics támogatására, tehát a csata megvívása alatt is körbezárva tarthatta a Habsburgok ősi székvárosát. Az ütközet ígéretesen indult a magyarok számára, a jobbszárnyon küzdő Guyon Richárd erői ugyanis egy szuronyrohammal hamarosan elfoglalták Mannswörth falucskát.

Paradox módon ugyanakkor Guyon sikere mégis a honvédsereg számára bizonyult veszedelmesnek, mivel Görgei és Répásy Mihály dandárjai — vagyis a magyar haderő centruma és a balszárnya — a jobbszárny mellett egymástól is elszakadtak; ez a helyzet azzal fenyegetett, hogy a kétszeres fölényben harcoló császáriak beférkőznek a résekbe, és bekerítik az egyes hadtesteket.

Ezt elkerülendő Móga hamarosan visszavonulásra szólította fel Görgeit, a hátrálásból azonban fejvesztett menekülés lett, mivel a fővezér nem bírt tüzérségi támogatást biztosítani a dandárnak.

Látszott, hogy ha már a probléma forrásáig nem mernek elmenni az Unió döntéshozói, legalább Törökországig mindenképpen szükséges lenne.

A császáriak a schwechati csatában ugyanis a magyarokhoz képest háromszor annyi — összesen — ágyúval rendelkeztek, ezek révén pedig komoly tűzfölényre tettek szert, ráadásul pánikot keltettek a fogyni vs laza zömében tapasztalatlan — nemzetőrökből álló hadtestben.

Görgei hiába küzdött csapatai felbomlása ellen, nem járhatott sikerrel, a megfutamodó dandár pedig később az egész sereget magával rántotta.

Kobani tragédiája

A menekülő honvédeket a csata végén aztán éppen a Répásy-hadtest túlzottan lassú felvonulása mentette meg, hiszen annak pozíciója nyomán Jellasics bekerítő manővere eredménytelennek bizonyult.

A magyar sereg a schwechati kudarc után egészen Pozsony környékéig menekült, ugyanakkor viszont az ütközetben lebegő kakuk nem veszteség szenvedett komoly veszteségeket. Guyon szuronyrohama és az ágyútűz körülbelül honvéd halálát követelte, beaumont dearborn fogyás hasonló véráldozattal lehetett számolni a császáriak oldalán is.

A Schwechat melletti fiaskó tehát nem a vereség mérete miatt volt fájó, hanem azért, mert a magyar hadvezetés nem tudott élni egy hosszas hezitálás után megragadott lehetőséggel.

Mógáék visszavonulása után hamarosan Bécs is letette a fegyvert Windisch-Grätzcel szemben, vagyis a kibontakozó szabadságharc Magyarország területére korlátozódott.

Olvassa el is