Kövér a feleségem, nem szeretem már - mit tegyek? | Bouvet

Siess segítségemre, Uram, szabadítóm! Végtisztességet tévő Gyülekezet!

Csetényi Református Egyházközség

Fájó szívvel segíts nekem a fogyásban meg most Csizmadia Zoltán testvérünk ravatala mellett, aki Isten kegyelméből 79 esztendőt élhetett szerettei között. Feleségével 54 évig éltek együtt házasságban, nevelték, támogatták, segítették gyermekeiket, unokáikat. Fiatalon elhunyt fiát magában élete végéig gyászolta. Nem beszélt ugyan róla senkinek, mert az érzéseit magába fojtotta, de az utóbbi időben sokat emlegette.

Néhány éve már súlyos betegséggel küszködött. Ez alatt az idő alatt fokozatosan leépült. Egy idő után már a házból fogyás oxford jött ki, az kedves uram nehezére esett.

Kövér a feleségem, nem szeretem már – mit tegyek?

Pedig egész életében nagyon aktív ember volt. Azonban egy ponton már ő is minden munkát letett.

Válasz Olvasómnak

Biztosan érezte fizikai erejének fogyását. Betegségét türelmesen hordozta, és mindvégig megmaradt a tiszta tudata. Szeretteitől a kórházban elbúcsúzott.

Magyar Rózsa - Kérlek Uram (official video)

Volt ideje végig gondolni az életét, számot vetnie mindenről, és készülni az Örökkévaló Istennel való találkozásra. Mivel ezekről a dolgokról sem beszélt, ezért csak arra hagyatkozhatunk, hogy nyomorúságában tudott az Úrhoz kiáltani.

Abban kell bíznunk, hogy az Isten felé szálló sóhajtások a szívet és a lelket is elvitték a Mindenhatóhoz.

kedves uram, segíts nekem a fogyásban

Egyetlen dolgot tehetünk most: fohászkodunk Mennyei Atyánkhoz, aki az életet adta nekünk. Sokszor értékeljük alul az életünket, és elégedetlenkedünk az Istentől tartalék jeunesse fogyás élet minősége miatt.

ERDÉLYI KÉPEK

Főleg idős korban, amikor már a fizikai betegségek nyomorítják a mindennapokat, vélekednek úgy sokan, hogy nincs is értelme az életnek. A reménytelenség szólal meg ilyenkor az emberekből, mert a létezésnek a földi élet utáni valóságát nem hiszik, és nem is várják.

Kaptam egy levelet, meg is válaszoltam, nem fűzök hozzá egyéb kommentárt, a válaszom szerintem önmagáért beszél. Kedves Bouvet! A blogoddal akkor találkoztam, amikor véleményezted Bochkor Gábor szavait. Már jó pár nap eltelt, a botrány is hamar elült, én viszont azóta is ezen a témán gondolkodom.

Pedig azt mondja az írás, hogy ha csak erre a földi életre nézve van reménységünk, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Nem véletlenül mondja Isten igéje azt is, hogy boldogok azok, akik az Úrban halnak meg, mert ők úgy mennek el ebből a világból, hogy a Jézus Krisztussal való találkozásra készülnek.

kedves uram, segíts nekem a fogyásban

Boldogok az ő hozzátartozóik is, mert nyilván nem a bizonytalanságba engedik el szeretteiket, hanem tudatosan készülhetnek az előre ment családtagokkal való találkozásra, a viszontlátás örömére. A halál így nem veszteséget és az elmúlást, hanem az élet minőségének a megváltozását jelenti az ember számára.

Segíts, Uram!

Csak azok tudnak imádságban segítséget kérni őszintén Istentől, akik hisznek is Benne, akik ismerik az Ő szabadítását, vagy rádöbbennek arra, hogy mennyire elesett is az ember élete a megváltó Isten kegyelme és szeretete nélkül. Áldott lehetőség a gyászoló ember számára, hogy futhat az Úr-hoz vigasztalásért. Áldott lehetőség ilyenkor a mennyből kérhető békesség és megnyugvás.

Nincs is nyugalma senkinek, aki azt nem kérte el Istentől.

Ima beteg kutya számára Imádkozz hittel és segíts meg gyógyítani a barátját

A fizikai halál a földi emberi életnek a legnagyobb válsága. Betegségünkben is hányszor kiáltunk segítségért az Úrhoz. Segíts, Istenem! Hogyne fohászkodnánk így akkor, amikor a halál könyörtelenségével találkozunk!?

Vigasztalódásunk alapja pedig benne van az evangéliumban. Az Örökkévaló Isten sosem volt távol az embertől. Sőt, testközelbe jött Jézus Krisztus személyében, hogy megmutassa nekünk mennyire kedves számára az életünk.

Egy lélek állt az Isten közelébe' S az örök napsugárban reszketett És fázva félt, Mert érezte, hogy vonzza már a föld, És keserűn kelt ajkán a "miért", Mikor az Isten intett neki: "Készülj! Valaki ott lenn meg akar születni, Neked szőtték e színes porhüvelyt: Pici kezeket, pici lábakat; És most hiába, le kell szállanod, Öröktől fogva te vagy kiszemelve, Hogy e testet betöltsd, Mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni!

Az Úr Jézus bizonyságot tett az Atya személyválogatás nélküli feltétlen szeretetéről azzal, ahogyan beszélt férfiakkal, nőkkel, idősekkel és gyerekekkel egyaránt.

Életében példát mutatott arról, hogy miként lehet az ember számára sokkal kedves uram a Mennyei Atyának a szeretete, mint a teremtett világban található kincseknek, a gazdagságnak, a földi kényelemnek a szeretete. Élete végével pedig megpecsételte előttünk, hogy semmi sem drága az Isten számára, hogy önmaga felé fordítson minket, és üdvösséget ajándékozzon nekünk a Fiúba vetett hit által. Krisztus feltámadásával bizonyságát adta annak, hogy a halál nem végállomás az ember számára.

Mennybemenetelével pedig megerősítette bennünk, hogy bennünket is vár az a mennyei valóság, amelynek dicsőségében halandó mivoltunkban sosem láthatjuk meg, mert test és vér nem örökölheti az Isten országát.

Uram, segíts!

Kedves Gyászoló Családtagok! Amikor e ravatal mellett megálltok, fohászkodjatok ti magatok is teljes szívből az Úrhoz, hogy az evangélium üzenetét erősítse meg a szívetekben!

kedves uram, segíts nekem a fogyásban

Ne hagyjon magatokra benneteket keserű gondolataitokkal, hanem elevenítse meg bennetek a feltámadásnak vigasztaló örömét. Éreztesse veletek is közelségét, és hadd járja át szíveteket a Jézus Krisztusba vetett hitnek az ereje, hiszen a Jézusban való hit üdvösségre vezet minket. Végül pedig kérjétek szabadítását egész életetekre nézve, hogy ti magatok is az odafel valókat tudjátok keresni, ahol a Krisztus van. Így lesz igazán békessége és megnyugvása a ti lelketeknek!

  1. Az asenapin fogyás
  2. Ne hagyj el, Uram
  3. A jó öreg Petki Farkas nem utolsó ember vala a maga idejében, a mit mindazok, a kik őt valaha ismerték, bizonyára tudni fognak.
  4. Assisi Szent Ferenc ima a beteg állatokért.
  5. Ima beteg kutyaért. Imádkozz hitben, és segít gyógyítani a barátját.
  6. Tapasztaltad már, milyen érzés, amikor egy helikopter landol a környezetedben?
  7. Maximális fogyás egy év alatt

Olvassa el is