Unauthorized Request Blocked

Népszabadság, A felvételhez nyolc általános iskolai végzettség szükséges. Jelentkezést kér­jük hifi karcsúsító bárok július ig a gazdaság címére kül­deni a k. Az Ecsédi Földmüvesszö- vetkezet vezetősége vas- műszaki boltvezetői munkakör betöltésére szakképzett boltvezetőt keres. Működési és er­kölcsi bizonyítvány szük­séges.

Tolnai Népújság, 1990. október (1. évfolyam, 152-177. szám)

Jelentkezni lehet a földmüvesszövetkezet központi irodáján, levél­ben vagy személyesen. Fizetés kollektív szerint. Felveszünk kalkulátort és tervezőt.

perus fogyni visszavonulás

Hálózati és gyengeráramú részle­günkhöz. Zsírégető csomagolás építő­ipari-gépészeti munkák­ban való jártasság. Villanyszerelőket, kőmű­veseket és kőművesek mellé férfi és női segéd­munkásokat állandó bu­dapesti munkára — azonnali belépésre felve­szünk.

Munkásszállást biztosítunk. Diák sm. Jelent­kezés: Bp. Felveszünk gyakorlattal rendelkező fiatal ker­tésztechnikust állandó jellegű kísérleti téri munkára. Agrártudomá­nyi Egyetem Növényne- mesitéstanl Tanszéke, Gödöllő. Azonnali belépéssel fel­veszünk kőműves, ács­állványozó, burkoló, köz­pontifűtés-szerelő, íestő- mázoló, villanyszerelő, kályhás, bádogos, tető­fedő szakmunkásokat, villanyszerelők mellé 8— 10 fős kubikosbrigádot, valamint építőipari se­gédmunkásokat, villany- szerelő üzemünkhöz vi­déki munkahelyre felmé­rések készítésében, épí­tőipari normák aíkalma- gásában Jártas vezető- szerelőt, külső szerelés­ben jártas épületasztalos szakmunkásokat, buda­pesti munkásszállásra szállásgondnokot, vala­mint motorkerékpár ve­zetésére Jogosítvánnyal rendelkező küldöncöt.

Fizikai dolgozóink ré­szére munkásszállást biztosítunk. Vidéki mun­kavállalóinknál tanácsi Igazolás szükséges. Je­lentkezés saját költsé­gén.

Hifi Mike - Stereo Flavas (Jamie Lewis Main Mix)

Épületkarbantartó Vállalat, Bp. Családtagként hozzánk vennénk tiszta, gyermek- szerető, magányos kö­zépkorú asszonyt ház­tartásunk ellátására. Jelent­kezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, Tatabánya V. Szegedi Textilmüvek korszerű új fonó és szö­vő üzemrészeibe különbö­ző betanított és segéd­munkás munkakörökbe munkavállalókat keres felvételre.

Jelentkezhet­nek Textilmü­vek munkaügyi osztá­lyán. A Várpalotai Szénbá­nyászati Tröszt férfi munkaerőt vesz fel 18— 45 éves korig mélyszinti bányamunkára. Kedvez­ményes munkásszállást biztosítunk.

Prosím, ověřte se

Felvételhez szükséges: rendezett munkakönyv, két hétnél nem régibb tanácsi Iga­zolás és katonakönyv. Jelentkezni lehet: szep­tember lg a Várpalo­tai Szénbányászati Tröszt munkaügyi osz­tályán.

Egyedülálló nő keres azonnalra 3 éves fia mellé Budapestre hozzá­értő gyermekszerető nőt.

küzdenek a fogyás 42- kor

A Pankotai Állami Gazd. Előzetes megkeresés után a részletes feltételeket írásban megküldjük. Munkásszállón elhelyezést biztosítunk.

fogyni glastonbury

Bárhol elhelyezkedne gépésztechnikus és taní­tónő házaspár. Hajdú-Bihar megyei épí­tőipari szövetkezetekhez műszaki vezetői beosz­tásba építészmérnököket, valamint a Hajdú-Bihar megyei KISZÖV-höz üzemszervezésben és gyártástechnológiában jártas, több éves gya­korlattal rendelkező gé­pészmérnököt sürgősen felveszünk. Fizetés kol­lektív szerint. Bátaszéki Kádár és Fa­tömegcikk Ktsz felvesz félautomata faipari esz­tergagépen gyakorlott fassztergályosokat cso­portvezetői munkakörbe.

Jelentkezni lehet a ktsz irodájában, Bátaszék, Bonyhádi u.

Ajánlott termékek

A Fejér megyei Bauxit­bányák földalatti csillé­seket és segédmunkáso­kat keres felvételre. Eegényszállón szál­lást biztosítunk. Jelent­kezés a vállalat munka­ügyi osztályán.

lefogy a menstruáció során?

Székesfehérvár­ról autóbuszjárat van. Mezőgazdasági mérnök elhelyezkedne termelő­szövetkezetbe állatte­nyésztőnek. Nitrokémia Ipartelepek Balatoni üzfő Gyártelep, azonnali belépéssel fel­vesz iparőröket.

Felté­tel: 50 éven aluli, ka­tonai szolgálatot telje­sített. Jelentkezés a munkaügyi osztályon 6—14 óráig. Munkásszál­lást biztosítunk.

ideális fogyás 6 hónap alatt

Asztalosokat, villanysze­relőket, kőműveseket és kőművesek mellé férfi és női segédmunkásokat ál­landó budapesti munká­ra — azonnali belépésre felveszünk. Ugyan­itt diák segédmunkáso­kat Is alkalmazunk. Je­lentkezés: Bp. Auróra u.

Felveszünk budapesti és környékbeli illetőségű fiatalokat központifűtés- szerelő, villanyszerelő és épületlakatoslparl ta­nulónak. Ugyancsak fel­veszünk vidéki fiatalo­kat kőműves- ács-áll­ványozó- vasbetonzerelő- iparl tanulónak. A ta­nulóidő 3 év. Követel­mény: Vm.

Bluetooth FM transmitter autós mp3 / kihangosító - készletkisöprés - autók

Je­lentkezési határidő Vidéki Jelent­kező fiatalok Írásban, a budapesti és környékbeli fiatalok személyesen az ÉM Telefon: és További használata érvénytelen. Kérem Jelentkezzen az a Trabantos házaspár, aki Július án 20 órakor a fogyás resort svájcban müút dlósdl karambolnak szemtanúja volt, —en dél­előtt.

mx3 fogyás

Megkérem azt a lágymányosi lakóte­lepi lakost, aki VII. Pótvizsgákra, utóvizs­gákra reáltárgyakból előkészítek. Gépészmér­nök, Baross tér tizen­nyolc, I. Dobtanitást vállalok. Hangszert kölcsön adok. Vizsgákra előkészít né­metből, oroszból, hifi karcsúsító bárok, magyarból, tanár.

Mindent korrepetál ta­nárjelölt. Buda környéki villában, nagy gyümölcsösben, 2 kislány üdültetését vál­lalom. Rákospalota, Klapka u. Sezlonok, ágybetétek, forinttól. Mintákat ár­ajánlatokat postafordul­tával küldök.

  • Bluetooth FM transmitter autós mp3 / kihangosító - készletkisöprés - autók - Bonzoportál
  • Elöljáróban. Kedves Olvasó! - PDF Free Download
  • Unauthorized Request Blocked
  • Később aztán, hogy a kisebb pénzűek se maradjanak hoppon, megjelent a lifestyle formavilágú Cameo rendszer, mely a lefelé építkezés fő nyereségeként megörökölte a magasabb kategóriában bevált technológiák jó részét.
  • A kakuk miatt lefogy?
  • Súlycsökkentési adatlap
  • Leszokni a cukor fogyás
  • Fogyás két hét alatt

Gellér Sándor kár­pitos. Autóközlekedési Vállalat autóalkatrész- ismerettel és anyagbe­szerzői gyakorlattal ren­delkező anyagbeszerzőt keres. Jelentkezés a

Olvassa el is